BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Onderzoek

Onderzoeksmethode

Studies bij de mens

Informatie >>

Onderzoeksmethode

Epidemiologie

Informatie >>

Onderzoeksmethode

in vivo studies

Informatie >>

Onderzoeksmethode

in vitro studies

Informatie >>

Onderzoeksmethode

Modellering

Informatie >>

Onderzoeksmethode

Eén studie volstaat niet

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Epidemiologische studies

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Experimenten bij de mens

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Residentiële blootstelling

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Beroepsmatige blootstelling

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Gezondheidsrisico

Literatuuroverzicht

Blootstellingsevaluatie

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Kinderleukemie

Informatie >>

Literatuuroverzicht

Omgevingsblootstelling

Informatie >>

Overzicht congressen

Informatie >>

Belangrijkste voorbije congressen

Informatie >>

BBEMG studiedagen

Informatie >>

Andere informatie

Om te lezen

Informatie >>

Andere informatie

Links

Informatie >>

Andere informatie

EMF portal (FEMU)

Informatie >>

Onderzoek

Er bestaan verschillende methodes om de potentiële gezondheidseffecten van 50 Hz elektrische en magnetische velden te bestuderen:

  • Epidemiologie - Onderzoek naar het bestaan van een statistisch verband tussen een bepaalde factor en het optreden van een ziekte
  • Studies bij de mens - Vrijwilligers worden, onder gecontroleerde omstandigheden, gedurende korte periodes blootgesteld aan elektrische en magnetische velden van 50 Hz. Multipele functies worden geanalyseerd
  • in vivo studies - Onderzoek naar effecten van elektrische en magnetische velden op dieren
  • in vitro studies - Onderzoek naar werkingsmechanismen van elektrische en magnetische velden op cellen
  • Modellering - Computersimulatie van elektromagnetische velden, bijvoorbeeld om de verdeling van laagfrequente elektromagnetische velden in te schatten, die door luchtlijnen of contactstromen in het menselijk lichaam worden geïnduceerd

Pyramide van studies

Nota: Eén studie volstaat niet!

De resultaten van één studie kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken. Ze kunnen alleen worden gebruikt om een hypothese te formuleren, die moet worden bevestigd door herhaling van deze studie en door andere studies.

>> Zie verder

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>