BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Toxicologie (WIV/ISP)

Toxicologie (WIV/ISP)

Luc Verschaeve +32 (0)2 642 54 36
Annemarie Maes +32 (0)2 642 52 60
Roel Anthonissen +32 (0)2 642 51 07

Activiteiten in de BBEMG:

in vitro en in vivo onderzoeken om gegevens te verkrijgen die al dan niet het zogezegde verband met ELF magnetische veldblootstelling ondersteunen.

Zie Doelstellingen - Activiteitenverslagen en publicaties

Andere activiteiten:

  • Evaluatie van de gevaren en gezondheidsrisico's die gepaard gaan met chemische stoffen en niet-ioniserende straling.
  • Ontwikkeling van testmethodes voor in-vitro toxicologie en het bepalen van de genotoxische eigenschappen van chemische stoffen, niet-ioniserende straling, natuurlijke produkten en nieuwe voedingsmiddelen.
  • Controle van de kwaliteit van de omgeving en de volksgezondheid.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Genetische toxicologie
J. Wytsmanstraat 14
B-1050 Brussel

Share on Facebook

Laatste update op 11/05/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>