BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer: Doelstellingen

Neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer: Doelstellingen

 

Doelstellingen

Volgens sommige rapporten zou er een verband best aan tussen beroepsblootstelling aan ELF-magnetische velden en een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Recent toonde een Zwitserse studie ook een verband tussen residentiële magnetische veldblootstellingen en mortaliteit als gevolg van neurodegeneratieve ziektes, zoals Alzheimer. Op dit ogenblik zijn de wetenschappelijke gegevens echter ontoereikend om dit voor zeker aan te nemen.

In het kader van de BBEMG activiteiten beogen wij preliminair onderzoek uit te voeren waarbij argumenten gegenereerd zullen worden die al dan niet deze hypothese ondersteunen. Hiervoor zal genetische schade bestudeerd worden in hersen- of zenuwcellen na in vitro en in vivo blootstelling van cellen of dieren aan ELF-magnetische velden. Andere cetypes zullen eveneens bestudeerd worden. Dit is nuttig omdat de vrij recente Europese REFLEX studie aan toonde dat bepaalde celtypes wel en andere geen genetische schade kunnen onderg aan na ELF-magnetische veldblootstelling voor zover de blootstelling volgens een welbepaald "on/off" patroon werd uitgevoerd. Deze studie werd sterk bekritiseerd zodat replicatiestudies zeker nuttig zijn.

In dit onderzoek zullen in hoofdzaak methoden gebruikt worden die effecten aan tonen die met het ontst aan en voorkomen van Alzheimer geassocieerd worden.

Onze studie zal dus argumenten aan leveren om eerdere alarmerende wetenschappelijke rapporten al dan niet te bevestigen. Het betreft preliminair onderzoek dat de basis zal vormen voor later, meer uitvoerige en gerichte studies.

Aanvullende informatie

Meer informatie over dit onderzoeksterrein? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Share on Facebook

Laatste update op 29/10/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>