BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Elektromagnetische modellen: Activiteitenverslag en publicaties

Elektromagnetische modellen: Activiteitenverslag en publicaties

 2015-2016

C. Geuzaine, V. Beauvois, P. Dular, M. Graulich

Dit jaar hebben we ons toegelegd op de opvolging van de ontwikkeling verder van een gratis gebruiksvriendelijke softwaretoepassing voor de evaluatie van ELF-velden in de buurt van ELF-bronnen. Er werd een eerste prototype ontwikkeld voor mobiele platforms met het Android-besturingssysteem (smartphones en tablets). Dit prototype ondergaat momenteel een bètatest. The database of ELIA cable configurations has been integrated into the models.

2014-2015

C. Geuzaine, V. Beauvois, P. Dular, M. Graulich

In 2014-2015 zette de ACE-groep van de universiteit van Luik de ontwikkeling verder van een gratis gebruiksvriendelijke softwaretoepassing voor de evaluatie van ELF-velden in de buurt van ELF-bronnen, in het bijzonder in de buurt van hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels. De toepassing is gebaseerd op de opensourcepakketten GetDP, Gmsh en ONELAB en heeft een intuïtieve grafische interface voor interactieve parameteraanpassing en resultatenonderzoek. Er werd een eerste prototype ontwikkeld voor mobiele platforms met het iOS-besturingssysteem (iPhones en iPads). Dit prototype ondergaat momenteel een bètatest.

2013-2014

C. Geuzaine, V. Beauvois, P. Dular, M. Graulich

In 2013-2014 is het team ACE van de universiteit van Luik begonnen met de ontwikkeling van een gratis, gebruiksvriendelijke software om extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF-EMV) te evalueren in de buurt van ELF-EMV-bronnen voor algemeen gebruik, met name elektrische leidingen en ondergrondse kabels. De tool is gebaseerd op de opensourcesoftware GetDP en Gmsh voor eindige-elementenmodellering en maakt gebruik van de ONELAB-structuur om een grafische interface te verschaffen waarin resultaten kunnen worden bekeken en parameters interactief kunnen worden aangepast. Een eerste prototype draait op Windows, MacOS en Linux en is getest op een parametrisch tweedimensionaal model van elektrische leidingen.

Voorbije activiteitenverslagen

2009-2013

C. Geuzaine, JL. Lilien (*), PP. Barbier, V. Beauvois, P. Dular, R. Sabariego

Het eerste deel van het onderzoeksproject 2009-2013 bestond uit het voltooien van het onderzoek dat tussen 2005 en 2009 gevoerd werd naar de oorsprong van contactstromen in Belgische woningen. De meetcampagne werd afgewerkt: in totaal werden er in ongeveer 150 huizen metingen gedaan. Er werd geen correlatie vastgesteld tussen contactstromen en het omgevende magnetische veld geproduceerd door hoogspanningslijnen. De contactstromen in Belgische woningen bleken hun oorsprong voornamelijk te vinden in capacitieve lekstromen uit de binnenhuisbekabeling. Deze nieuwe bevinding wijkt af van de resultaten van gelijkaardige studies uitgevoerd in de VS, maar werd theoretisch bevestigd door computersimulaties en experimenteel door metingen. Er werd aangetoond dat het verschil tussen de Belgische en de Amerikaanse situatie waarschijnlijk vooral veroorzaakt wordt door de verschillende aardingsmethodes die gebruikt worden: het TN-schema in de VS is gevoeliger aan omgevende magnetische velden dan het TT-schema dat in België gebruikt wordt.

Het tweede deel van het onderzoeksproject was vooral gericht op het begrijpen van het verband tussen de waarden van externe bronnen met zeer lage frequentie en de waarden van de elektromagnetische velden in het menselijke lichaam. Het zijn inderdaad deze laatste die in aanmerking genomen moeten worden als we het over biologische effecten hebben. Omdat de grootste moeilijkheid bij het beoordelen van dit verband de onzekerheid is over de waarden van de elektromagnetische parameters van het lichaam, werd een kansberekening ontwikkeld om de kansdichtheid te schetsen van de geïnduceerde interne velden in termen van de elektromagnetische parameters van het lichaam en in het bijzonder de elektrische geleidbaarheid. Realistische geometrische modellen van een volledig menselijk lichaam en een gedetailleerd model van een menselijk hoofd werden ontwikkeld en onderworpen aan willekeurige virtuele blootstelling aan externe elektrische en magnetische velden in diverse scenario''s (magnetisch omgevingsveld, contactspanning, contactstroom). De nauwkeurigheid van de kansberekening werd bevestigd door middel van zogenaamde "tweeledige benaderingen", waarmee energiebetrouwbaarheidsintervallen bepaald kunnen worden.

(*) voor 2009 tot 2011

Publicaties

Publications in het kader van de activiteiten van de BBEMG

 Ledent, M., Beauvois, V., Demaret, I., Ansseau, M., Scantamburlo, G. (2015). Champs électriques et magnétiques 50 Hz et santé : quel message au grand public ? Rev Med Liege 2015, 70(4),172-178.
>> See a free pdf version

R. Scorretti, R. V. Sabariego, L. Morel, C. Geuzaine, N. Burais, L Nicolas (2012)
Computation of induced fields into the human body by dual finite element formulations.
IEEE Trans. Mag. 48 (2) pp.  783-786, 2012. 

R. Gaignaire, R. Scorretti, R. V. Sabariego and C. Geuzaine. (2012)
Stochastic uncertainty quantification of eddy currents in the human body by polynomial chaos decomposition.
IEEE Trans. Mag. 48 (2) pp. 451-454, 2012.

Lilien, J.L., Dular, P., Sabariego, R.V., Beauvois, V., Barbier, P.P., & Lorphevre, R. (2009).
Effects of extremely low frequency electromagnétic fields (ELF) on human beings.
In Proceedings of International colloquium - Power Frequency Electromagnetic Fields ELF EMF, June 3-4, 2009, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

Lilien, J.L., Dular, P., Sabariego, R.V., Beauvois, V., Barbier, P.P., & Lorphevre, R. (2008).
Effects of extremely low frequency electromagnétic fields (ELF) on human beings. An Engineer point of view.
Revue E tijdschrift - 124ste jaargang/124ème année - n°3-2008.

Mattivi, B., Beauvois, V., Dular, P., Lilien, JL., Lorphèvre, R., & Sabariego, R.V. (2006).
Hypersensitivity to Electricity: The effect of the current waveform on the perception level.
4th Int Workshop on biological effects of electromagnetic fields. Crete, Greece, Oct 2006.

Hoeffelman, J., Decat, G., & Lilien, JL. (2004).
Assessment of the Electric and Magnetic field levels in the vicinity of the HV overhead power lines in Belgium.
CIGRE, 2004, CIGRE session papers, Group C3 (8 pages).

Crasson, M., Legros, J.J., Scarpa, P., and Legros, W. (1999).
50 Hz magnetic field exposure-influence on human performance and psychophysiological parameters. Two double-blind experimental studies.
Bioelectromagnetics, 20 (8), p. 474-486.

A summary of standards for human exposure to electric and magnetic fields at power frequencies.
Working Group 36/01 and 06.CIGRE (Joint paper). Electra 1998, August, 179, 51 p.

Andere publicatiedomeinen

For recent publications, see Open Repository and Bibliography (ORBi, ULg).

Share on Facebook

Laatste update op 23/12/2016

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>