BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Elektromagnetische hypergevoeligheid: Doelstellingen

Elektromagnetische hypergevoeligheid: Doelstellingen

Doelstellingen

De effecten van blootstelling aan elektrische en magnetische velden van zeer lage frequentie (50 Hz) bij de mens

Het debat over de psychologische, psychofysiologische en neuro-endocriene effecten van magnetische velden van 50/60 Hz bij de mens brengt een groeiende stroom experimentele en epidemiologische studies op gang. Er zijn studies gevoerd naar de effecten van blootstelling aan 50 Hz elektrische en/of magnetische velden op diverse meetschalen van het humeur, de aandacht, de concentratie, het geheugen, de psychomotorische snelheid, de slaap... Sommige van deze studies detecteren subtiele effecten welke moeilijk te reproduceren zijn en dikwijls verschillen van de ene studie tot de andere.

In onze eenheid worden humane laboratoriumstudies uitgevoerd naar gezondheidseffecten bij blootstelling aan 50Hz elektrische en magnetische velden (in onze studies is het magnetisch veld de belangrijkste component). Deze studies worden uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers en elektrogevoelige personen, "dubbel blind", zodat men de twee situaties - reële en gesimuleerde blootstelling - bij elk persoon kan vergelijken zonder dat hij, noch de experimentator de opstelling tijdens de experimentele fase kennen (0 vs 20 µT). In onze experimenten testen we de impact van magnetische velden op verschillende variabelen zoals stress, angst, geheugen en concentratievermogen. Bij de persoon in kwestie bestuderen we eveneens zijn/haar vermogen om magnetische velden te detecteren en de daarmee verbonden symptomen.

Aanvullende informatie

Meer informatie over dit onderzoeksterrein? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Share on Facebook

Laatste update op 10/12/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>